Objav Boha Lásky

Boh je láska, Boh je láska!
Naše srdce sa otvára a spája sa s tým, kto ho miluje,
kto myslí na všetko a má dokonca zrátané všetky vlasy na našej hlave.
Radostné i bolestné okolnosti
nadobúdajú celkom nový význam:
všetko pripravila alebo dopustila Božia láska.
Nič nám už nemôže naháňať strach.

Cestu si razí nádej, sila, nikdy predtým nezakúsená istota,
lebo cítime lásku toho, ktorý svojou Prozreteľnosťou
sleduje veľké dejiny rovnako ako malé dejiny každého z nás.
Je to Boží dar, vďaka ktorému sa nám chce zvolať:
My sme uverili v Lásku.

Z textov Chiary Lubichovej