Áno človeka Bohu

Ako odpovedať láskou na Božiu lásku?
V našej mysli sa zakorenila veta:
Nie ten, kto hovorí: Pane, Pane
vojde do Nebeského kráľovstva,
ale ten, kto plní vôľu môjho Otca... (Mt 7,21)

Teda plniť Božiu vôľu: to znamená milovať Boha.
Ale to neznamená rezignáciu,
ako sa to často chápe,
ale to najväčšie božské dobrodružstvo,
aké sa môže človeku prihodiť:
nenasledovať našu vlastú prízemnú vôľu,
naše ohraničené plány,
ale nasledovať Boha.
Uskutočňovať ten zámer, ktorý on má s každým svojím synom:
božský, nemysliteľný a veľkolepý zámer.
Božia vôľa je vzácna perla.
Objavili sme cestu, ktorá je dobrá pre všetkých:
všetci ju môžu žiť, na akomkoľvek mieste,
v akejkoľvek situácii, v akomkoľvek povolaní.
Je to vstupenka ku svätosti pre zástupy.

Z textov Chiary Lubichovej