Žiť ako Mária

Márie je monumentom lásky, ktorá je učiteľkou všetkých čností.
Je naším vzorom.

Nikdy si nebudeme vedieť dostatočne predstaviť, aká je Mária veľká!
Je celá zaodetá do Božieho slova.
To, že zachovávala všetky slová vo svojom srdci (Žalm 119,11), znamená, že ich žila.
Mária bola celá Slovom, bola len Slovom.

Byť živým Slovom znamená žiť na zemi ako druhá Mária.
Ak sa usilujeme milovať, a láska sa potom stane vzájomnou,
Kristus kraľuje medzi dvomi a viacerými.
Vtedy sa nám podarí dať duchovne svetu Ježiša,
tak ako ho Mária dala svetu fyzicky.

Z textov Chiary Lubichovej