Slovo života - August 2012

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 1 (Mt 10, 32 – 33)

Toto slovo je pre všetkých kresťanov veľkou útechou a povzbudením.
Ježiš nás ním vyzýva k dôslednému žitiu našej viery v neho, pretože od nášho postoja, ktorý sme voči nemu zaujali v priebehu svojej pozemskej existencie, závisí náš osud. Hovorí, že ak ho vyznáme pred ľuďmi, dáme mu dôvod, aby nás aj on vyznal pred svojím Otcom. Ak sme ho zapreli pred ľuďmi, aj on nás zaprie pred svojím Otcom.

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 1 (Mt 10, 32 – 33)

Ježiš sľubuje odmenu alebo trest, ktoré nás čakajú po tomto živote, pretože nás miluje. On vie – ako hovorí jeden z cirkevných otcov –, že strach z trestu je niekedy oveľa účinnejší ako krásny prísľub. Preto v nás živí túžbu po nekonečnom šťastí a zároveň, len aby nás zachránil, vyvoláva v nás strach zo zatratenia.

Zaujíma ho len to, aby sme navždy žili s Bohom. A to je bezpochyby jediná vec, na ktorej záleží; je to cieľ, pre ktorý sme sa narodili. Skutočne len s ním dosiahneme úplnú realizáciu seba samých, úplné uspokojenie všetkých našich snažení. Preto nás Ježiš vyzýva „vyznať ho“ už tu na zemi. Naopak, ak v tomto živote nechceme mať s ním nič spoločné, ak ho teraz zapierame, pri vstupe do večného života sa ocitneme navždy od neho oddelení.

Ježiš na konci našej pozemskej cesty neurobí nič iné než to, že pred Otcom potvrdí voľbu, akú urobil každý z nás na zemi, so všetkými jej dôsledkami. S odvolaním sa na posledný súd nám ukazuje dôležitosť a závažnosť rozhodnutí, ktoré robíme v tomto živote: veď v hre je celá naša večnosť.

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 1 (Mt 10, 32 – 33)

Ako využiť toto Ježišovo varovanie? Ako žiť toto jeho slovo?
Hovorí to on sám: „Kto mňa vyzná...“

Rozhodnime sa teda vyznať ho pred ľuďmi s jednoduchosťou a úprimnosťou.

Prekonajme ľudské ohľady. Vyjdime z priemernosti a z kompromisných postojov, ktoré oberajú náš život o autentickosť, aj tú kresťanskú.
Pamätajme na to, že sme boli povolaní byť Ježišovými svedkami: on chce prísť ku všetkým ľuďom so svojím posolstvom pokoja, spravodlivosti, lásky, a to práve cez nás.

Svedčme o ňom všade, kde sa nachádzame, v rodine, v práci, medzi priateľmi, v škole alebo v rôznych okolnostiach života.

Svedectvom nech sú predovšetkým naše postoje: čestnosť života, mravná čistota, nelipnutie na peniazoch, účasť na radostiach a utrpeniach druhých.

Osobitne vydávajme svedectvo našou vzájomnou láskou, našou jednotou, aby pokoj a čistá radosť, ktoré Ježiš sľubuje tým, ktorí sú s ním zjednotení, zaplavili našu dušu už v tomto živote a rozlievali sa aj na ostatných.

A každému, kto sa nás opýta, prečo sa takto správame, prečo sme takí pokojní v tomto rozorvanom svete, odpovedzme s pokorou a úprimnosťou tými slovami, ktoré nám vnukne Duch Svätý. Tak budeme svedčiť o Kristovi aj slovom, aj na úrovni ideí.

A vtedy azda všetci tí, ktorí ho hľadajú, ho budú môcť nájsť.
Niekedy môžeme byť nepochopení, budú nám protirečiť, môžeme sa stať objektom výsmechu či dokonca odporu a prenasledovania. Ježiš nás však upozornil aj na toto: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20).

Sme teda na správnej ceste. Naďalej s odvahou vydávajme svedectvo o ňom i uprostred skúšok, aj za cenu života. Vytúžený cieľ, ktorý nás očakáva, si to zasluhuje: je to nebo, kde nás Ježiš, ktorého milujeme, navždy vyzná pred svojím Otcom.

Chiara Lubichová

__________________________
Pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 12/1984, s. 10 – 11.

PrílohaVeľkosť
SZ_prezentacia_august2012.pps1.58 MB
SZ_GEN3_august2012.pdf1.07 MB
SZ_mladsiGEN3(junior)_august2012.pdf1.03 MB