Slovo života - Júl 2012

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ (Mt 13, 12)
Týmito slovami Ježiš odpovedá svojim učeníkom, ktorí sa ho pýtali, prečo rozpráva v podobenstvách. Vysvetľuje im, že nie všetkým je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale len dobre pripraveným ľuďom, ktorí prijímajú jeho slová a podľa nich žijú.

Medzi jeho poslucháčmi sú totiž niektorí, ktorí náročky zatvárajú oči a zapchávajú si uši, a tak „hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nachápu“ (Mt 13, 13). Sú to tí, ktorí vidia a počúvajú Ježiša, ale myslia si, že už poznajú celú pravdu, a tak jeho slovám a skutkom, ktoré ich potvrdzujú, neveria. Strácajú tak i to málo, čo majú.

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Aký je teda význam tejto Ježišovej vety? Vyzýva nás, aby sme otvorili srdce jeho slovu, ktoré nám prišiel zvestovať, a na konci života bude od nás chcieť vydať účty z toho, ako sme ho uskutočňovali.
Spisy evanjelia nám ukazujú, že zvestovanie Slova je stredobodom všetkých Ježišových prianí a celej jeho aktivity. Vidíme ho, ako putuje od dediny k dedine, po cestách, námestiach, poliach, putuje po domoch, po synagógach a všade ohlasuje posolstvo spásy. Obracia sa ku všetkým, najmä však k chudobným, k pokorným, k tým, ktorí sú na okraji spoločnosti. Svoje slovo prirovnáva k svetlu, ku kvasu, k sieti vhodenej do mora, k semenu zasiatemu v poli, ktoré prináša život, aby oheň obsiahnutý v Slove vzplanul.

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Ježiš očakáva, že slovo, ktoré ohlasoval, spôsobí premenu sveta. Preto nepripúšťa, aby niekto zostal zoči-voči tomuto posolstvu neutrálny alebo vlažný. Nedovolí, aby taký veľký dar, ktorý sme raz prijali, zostal neúčinný.
Aby zdôraznil túto svoju požiadavku, Ježiš znova potvrdzuje jeden svoj zákon, ktorý je základom celého duchovného života: ak niekto v praxi uskutočňuje jeho slovo, bude stále viac vťahovaný do bohatstva a do veľkej, s ničím neporovnateľnej radosti jeho kráľovstva. Naopak tomu, kto zanedbá jeho slovo, ho Ježiš odníme a zverí ho iným, aby prinieslo úžitok.

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“

Toto Slovo života nás vyzýva k bdelosti pred jednou vážnou chybou, ktorej by sme sa mohli dopustiť, pokiaľ by sme evanjelium brali len ako predmet štúdia, obdivu, diskusie bez toho, aby sme ho v praxi uskutočňovali.
Ježiš od nás naopak očakáva, že jeho slovo prijmeme a vtelíme ho v nás tak, že ho premeníme na silu, ktorá naplní každú našu činnosť. Skrze svedectvo nášho života sa tak stane tým svetlom, soľou, kvasom, ktoré časť po časti premení spoločnosť.
Tento mesiac si teda vyberme jedno z mnohých slov života, ktoré sú v evanjeliu, a uskutočňujme ho v praxi. Naša radosť tak bude obohatená novou radosťou.

Chiara Lubichová

_______________________
1 Pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 12/1996, s. 32 – 33.

PrílohaVeľkosť
SZ_jul2012.doc37 KB
SZ_skladacka_jul2012.doc43 KB
SZ_prezentacia_jul2012.pps2.27 MB
SZ_GEN3_jul2012.pdf1006.37 KB
SZ_mladsiGEN3(junior)_jul2012.pdf744.85 KB
SZ_GEN4_jul2012.pdf3.55 MB