Jednota

Všetci sa tešia z jej prítomnosti,
všetci trpia, keď jej niet.
Je pokoj, radosť, láska, zápalistosť, ovzdušie hrdinstva,
najväčšej veľkodušnosti.
Je to Ježiš medzi nami!
Žiť tak, aby sme ho mali stále medzi nami,
aby sme ho priniesli svetu, ktorý nepozná jeho pokoj,
aby sme mali v sebe jeho svetlo!

Chceme ho dať všetkým dušiam, ktoré prídu do styku s nami!
Nemôžeme si ho nechať len pre seba,
lebo mnohí sú hladní a smädní po tomto úplnom pokoji,
po tejto nesmiernej radosti.

Ak zostaneme verní svojmu poslaniu,
tomu, aby všetci boli jedno,
svet uzrie jednotu.
Ak my budeme jedno, budú jedno všetci.

A nebojme sa stratiť pre jednotu všetko.
Lebo bez lásky, čo nepozná hraníc,
bez zrieknutia sa vlastného úsudku,
ba i vlastnej vôle a vlastných túžob,
nebudeme jedno nikdy!

Múdry je ten, čo odumrie sebe, aby nechal v sebe žiť Boha!
Predovšetkým jednota!
Málo zavážia diskusie a aj tie najsvätejšie reči,
keď nedáme život Ježišovi medzi sebou.

Z textov Chiary Lubichovej