Slovo života - Máj 2012

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49)

V Starom zákone oheň symbolizuje Božie slovo vyslovené prorokom, ale aj Boží súd, ktorý očisťuje Boží ľud, keď ním tento oheň preniká.
Tak je to i s Ježišovým slovom. Buduje, no zároveň rúca to, čo nie je pevné, čo musí padnúť, čo je daromné, takže ostane stáť iba pravda.
Ján Krstiteľ o Ježišovi povedal: „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 3, 16). Predpovedal tým kresťanský krst, ktorý sa začal v deň Turíc vyliatím Ducha Svätého a objavením sa ohnivých jazykov (porov. Sk 2, 3).

Ježišovým poslaním je teda vrhnúť na zem oheň, zoslať Ducha Svätého s jeho obnovujúcou a očisťujúcou silou.

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“

Ježiš nám dáva Ducha. Ako však Duch Svätý pôsobí?
Vylieva na nás lásku. Lásku, ktorú na základe jeho túžby máme udržiavať, aby planula v našich srdciach.

Aká je to láska?

Nie je pozemská, ohraničená; je to evanjeliová láska. Univerzálna ako láska nebeského Otca, ktorý posiela dážď a slnko na všetkých, dobrých i zlých, vrátane nepriateľov (porov. Mt 5, 45).

Je to láska, ktorá od iných nič nečaká, ale ona je stále iniciatívna, miluje ako prvá.

Je to láska zjednocujúca sa s každým človekom, trpí, raduje sa s ním, má o neho starosť, dúfa spolu s ním. A keď treba, robí to konkrétne, skutkami. Čiže láska, ktorá nie je iba citová, nie sú to len slová.
Je to láska, pre ktorú človek miluje Krista v bratovi a v sestre, lebo sa rozpamätúva na jeho slová: „Mne ste to urobili“ (Mt 25, 40).
Okrem toho je to láska, ktorá smeruje ku vzájomnosti, k uskutočňovaniu vzájomnej lásky spolu s ostatnými.

Je to láska, ktorá zdôrazňuje a dáva hodnotu slovám, ktoré potom môžeme a máme šíriť, aby sme evanjelizovali, keďže sa stala viditeľným, konkrétnym znakom nášho života podľa evanjelia.

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“

Láska je ako oheň. Dôležité je, aby nevyhasol. Preto treba vždy čosi spaľovať. Predovšetkým naše sebecké „ja“. Robí sa to preto, lebo kto miluje, zameriava sa na druhého: na Boha tým, že plní jeho vôľu; na blížneho tým, že mu pomáha.

Raz zapálený oheň, hoci maličký, ak sa naň prikladá, sa môže zmeniť na veľký požiar. Požiar lásky, pokoja a všeobecného bratstva, ktorý Ježiš prišiel vrhnúť na zem.
Chiara Lubichová

__________________
Slovo života, august 2001, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 14/2001, s. 37.

PrílohaVeľkosť
SZ_maj2012.doc26.5 KB
SZ-2012-05-skladacka.doc50 KB
Slovo_máj2012.pps1.86 MB
2012_05_slovozivota_gen3.ppt3.65 MB
SZ_maj2012_deti(gen4).pdf995.16 KB