Ježiš medzi nami

Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi (Mt 18,20).

Ježiš medzi nami
je prítomný v plnosti,
ak sme zjednotení v jeho mene, teda v ňom,
v jeho vôli, vo vzájomnej láske.

Dáva zmysel a život
nadprirodzenému bratstvu.
A jeho prítomnosť nám prináša pokoj,
novú, úplnú radosť,
tú radosť,
ktorú on sám prisľúbil (Jn 17,13).

Je to on, ktorý vytvára jednotu,
a tam, kde je jednota, svet uverí:
Aby všetci boli jedno, aby svet uveril (Jn 17,21).
Je to Kristus, ktorý ho obráti,
Kristus medzi svojimi, zjednotenými v jeho mene.

Z textov Chiary Lubichovej