Vzájomná láska

Je jedno Ježišovo prikázanie, o ktorom Ježiš hovorí, že je „jeho“ a je „nové“:

„Toto je moje prikázanie,
aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Nik nemá väčšiu lásku než ten,
kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,12-13).

Kto ho začne žiť s radikálnosťou,
spozoruje kvalitatívnu zmenu svojho vnútorného života:
je obohatený novou silou, horlivosťou, odvahou.

Uskutočňovanie tohto prikázania spôsobuje skutočnú revolúciu.
Má tiež vplyv na svet, ktorý nás obklopuje:
vydáva svedectvo o Kristovi.

„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci,
ak sa budete navzájom milovať “ (Jn, 13,35).
Láska medzi kresťanmi
je malým odbleskom života Boha Lásky vo vzťahu medzi ľuďmi.

Z textov Chiary Lubichovej