Evanjelium

Slová evanjelia
sú jedinečné, strhujúce, stvárňujúce,
dajú sa uvádzať do života,
sú univerzálne,
sú svetlom pre každého človeka.

Keď ich žijeme,
mení sa náš vzťah s Bohom,
s blížnymi, s nepriateľmi.

Ony dávajú to správne miesto
všetkým ostatným hodnotám,
postavia v srdci človeka
na prvé miesto Boha.

Evanjeliové prísľuby sú mimoriadne:
ten, kto dáva, dostane stonásobok v tomto živote
a večný život (Mt 19,29).

Talianska abeceda má len 21 písmen,
no ten, kto ich nepozná, zostane analfabetom po celý život.
Evanjelium je malá kniha,
no tí, ktorí nežijú slová, ktoré sú v ňom obsiahnuté,
zostanú - takpovediac – nevyvinutými kresťanmi.
Poskytujú taký obraz o Cirkvi,
ktorý nevydáva svedectvo o Kristovi.

Od dnešných kresťanov sa žiada radikálna evanjelizácia
ich spôsobu myslenia, lásky, chcenia, života.

Slovo Svätého písma je Božou prítomnosťou.
Živiť sa Slovom, a teda asimilovať ho a uvádzať ho do života,
nás oslobodzuje, očisťuje, obracia, prináša útechu, radosť, darúva múdrosť,
vyvoláva diela, odhaľuje povolania.
Môže tiež spôsobiť nenávosť sveta.

Žité Slovo plodí Krista
v našej duši a v dušiach druhých.

Z textov Chiary Lubichovej