Slovo života - Február 2012

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15)

V Markovom evanjeliu sa takto začína Ježišovo posolstvo svetu, jeho zvesť o spáse: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Ježišovým príchodom sa začínajú nové časy, časy milosti a spásy. Jeho prvé slová sú výzvou prijať túto závažnú správu, veď ide o samo Božie kráľovstvo, ktoré on ponúka každému a ktoré je blízke každému človeku.
Ježiš pritom aj naznačuje cestu: obrátiť sa a uveriť v evanjelium, t. j. zásadne zmeniť život, a prijatím Ježiša prijať slová, ktoré Boh chce cez neho odovzdať ľuďom všetkých čias.
Jedným krokom sa tu uskutočňujú dve veci, obrátenie a viera, lebo ani jedna nie je bez druhej, obe sa rodia stykom so živým slovom, z Ježišovej prítomnosti, ktorý aj dnes opakuje zástupom:

„Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Počuté a žité Božie slovo spôsobuje úplnú zmenu zmýšľania, t. j. obrátenie. Do sŕdc všetkých ľudí, Európanov, Ázijcov, Austrálčanov, Američanov i Afričanov, vnáša Kristov postoj k prostrediu, k jednotlivcovi aj k spoločnosti.
Ako však môže evanjelium utvárať zázrak hlbokého obrátenia, novej a žiarivej viery? Tajomstvo spočíva v obsahu Ježišových slov. V nich nejde len o povzbudenia, vnuknutia, informácie, nariadenia, smernice či príkazy. V Ježišových slovách je prítomný priamo ten, ktorý ich hovorí, ktorý sa nám prihovára. Jeho slová sú on sám, sám Ježiš.
My sa s ním teda stretávame v slove. Prijatím slova do svojho srdca tak, ako si to želá on (čiže s ochotou aj žiť podľa týchto slov), stávame sa jedno s ním a on sa v nás rodí a rastie. Hľa, prečo každý z nás môže a má prijať túto Ježišovu nástojčivú a náročnú výzvu.

„Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Niekomu môžu slová evanjelia pripadať priveľmi vznešené a náročné, priveľmi vzdialené od bežného spôsobu života a zmýšľania. Stratí odvahu a bude ho to zvádzať, aby sa pred nimi uzavrel. To sa však stáva len vtedy, keď si človek myslí, že vrch svojej malovernosti musí preniesť sám. Pritom by stačilo, aby sa usiloval žiť hoci len jedno slovo evanjelia. Našiel by v ňom nečakanú pomoc, jedinečnú silu, svetlo pre svoje kroky (porov. Ž 119, 105: Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy...). Preto aj komunikovanie s takýmto slovom, keďže je v ňom prítomný Boh, robí človeka slobodným, očisťuje ho a pretvára, je mu posilou, zdrojom radosti a obdarúva ho múdrosťou.

„Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Koľkokrát nám toto slovo počas dňa môže byť svetlom! Zakaždým, keď sa stretneme so svojou úbohosťou či s úbohosťou ostatných, zakaždým, keď nasledovať Ježiša sa nám zdá nemožné či nezmyselné, zakaždým, keď nás ťažkosti uvádzajú do pokušenia vzdať sa, môže byť toto slovo pre nás rozmachom krídel, závanom čerstvého vzduchu, podnetom začať znova.
Postačí malá, no rýchla „zmena“ smeru, aby sme sa dostali z uzavretosti svojho ja a otvorili sa Bohu, aby sme zakúsili iný život, ktorý je vlastne ten pravý.
Ak sa potom o túto skúsenosť podelíme s dakým blízkym, ktorý tiež považuje evanjelium za kľúč k svojmu životu, zbadáme, ako sa postupne bude okolo nás rodiť a rozkvitať kresťanské spoločenstvo.
Božie slovo totiž spôsobuje aj tento zázrak: dáva zrod viditeľnému spoločenstvu, ktoré sa stáva kvasom a soľou spoločnosti a vydáva svedectvo o Kristovi v každom kúte sveta.

Chiara Lubichová

1 Slovo života február 1997, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 2/1997, s. 32 - 33.

PrílohaVeľkosť
SZ febr2012[1]_def.doc30.5 KB
Slovo februar 2012.pps1.4 MB
SZ-2012-02-skladacka.doc44.5 KB