Ekumenizmus v Košiciach

Kardinál Miloslav Vlk bol pozvaný svojimi priateľmi z východného Slovenska, aby sa zúčastnil zahájenia ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pravidelne sa s nimi stretával už v časoch komunizmu, predovšetkým v Tatrách na rôznych chatách.

Mnohí kňazi z týchto jeho priateľov boli v minulosti povolaní arcibiskupom Tkáčom na teologickú fakultu a do vedenia kňazského seminára. Vedení spiritualitou jednoty založili v roku 1994 na fakulte Ekumenické spoločenstvo (ES), ktoré združuje deväť kresťanských cirkví: apoštolskú cirkev, bratskú jednotu baptistov, cirkev bratskú, československú husitskú cirkev, evanjelickú cirkev a.v., gréckokatolícku cirkev, pravoslávnu cirkev, reformovanú kresťanskú cirkev a rímskokatolíckou cirkev. Pozvaní boli tiež zástupcovia židovskej náboženskej obce.

Bývalý dekan teologickej fakulty, prof. Anton Konečný, je sekretárom ES a udáva smer ekumenickým aktivitám v bratskej jednote s ostatnými cirkvami. Celá ekumenická bohoslužba sa konala na Historickej radnici pred plnou sálou a bola usporiadaná formou, na akú sme zvyknutí pri našich bohoslužbách slova.

Bohoslužbu hudobne sprevádzali dva zbory – zbor kňazského seminára a zbor evanjelickej cirkvi a.v. Hlavným celebrantom bol biskup evanjelickej cirkvi a.v. Slavomír Sabol. Zástupcovia všetkých ostatných cirkví sa aktívne podieľali na jednotlivých častiach bohoslužby. Po úkone kajúcnosti zbor zaspieval Gloria. Čítania boli zo Starého zákona s žalmom, z Nového zákona a evanjelium. Kazateľom bol kardinál Vlk, hovoril na tému apoštolského listu Jána Pavla II. Novo Millennio Ineunte: Znovu začať s Kristom, uprieť zrak na Krista a objaviť pôsobenie Ducha svätého v Božej cirkvi dnes. Zdôraznil predovšetkým význam Božieho slova pre zjednotenie kresťanov a rozprával taktiež o synode a synodálnom dokumente o Božom slove – Verbum Domini.

Obnova viery bola formou krstných otázok. Potom nasledovali prosby a modlitba Pána. Po spoločnom áronskom požehnaní sa na záver zaspievalo Te Deum. Celá bohoslužba sa konala v duchu skutočného bratského spoločenstva, v ktorom si jednotlivé cirkvi na liturgickej rovine veľmi vychádzajú v ústrety.

Po ekumenickej bohoslužbe boli zástupcovia cirkví pozvaní na „agapé“, ktoré usporiadal primátor v spolupráci s mestom Košice. Ekumenické spoločenstvo má dobré vzájomné vzťahy spolupráce s mestskou radnicou.

Kardinál Vlk rozprával tiež o ekumenickom živote cirkvi v Čechách; zdôraznil dôležitosť výchovy a formácie laikov vo farnostiach a ekumenický rozmer nových cirkevných hnutí.

Potom nasledovala beseda s otázkami z pléna.

Okrem oficiálnych vystúpení mal kardinál Vlk v Košiciach viacero neoficiálnych stretnutí a návštev.

Prevzaté z www.kardinal.cz