Genfest 2012 : Postavme mosty

Genfest je celosvetovým stretnutím mládeže, ktorú spája túžba po svete bez bariér a rozdielov. Tento rok sa uskutoční už po 10-krát pod heslom Postavme mosty. Tisícky mladých ľudí tentoraz prichýli Budapešť, známa aj ako mesto mostov.

Tri dni v uliciach maďarskej metropoly majú byť príležitosťou pre mladých ľudí zo všetkých kútov sveta a rôznych etnických skupín, aby mohli spoločne objaviť hodnotu bratstva a jednoty. Nielen medzi rozdielnymi kultúrami, ale aj rôznymi generáciami, skupinami a hnutiami či medzi kresťanmi a veriacimi iných náboženstiev. Je to výzva ukázať, že vieme žiť v harmónii.

Čo je Genfest

Genfest vznikol na popud Chiary Lubichovej, zakladateľky hnutia Fokoláre. Je to stretnutie, ktoré má byť manifestáciou mladosti, jej ducha a túžby po spoločenstve. Malo byť prejavom spirituality tohto hnutia, ktorého najsilnejší aspekt – jednotu, si mládež osvojila ako svoj životný postoj.

Ale v prvom rade je to miesto pre osobné stretnutie mladých z celého sveta a vzájomné spoznávanie a zblíženie cez rozhovory a spoločné zážitky.

Genfest sa už v roku 1973 prvýkrát stal miestom stretnutí, kde si pri rôznorodých aktivitách mladí vymieňajú svoje skúsenosti zo žitia myšlienky bratstva a jednoty.

Je to príležitosť na výmenu názorov, skúseností a poznatkov tých, ktorí sa snažia vidieť svet ako jednu veľkú rodinu, ktorej sme súčasťou. Práve táto platforma spoločného úsilia prináša nové nápady a riešenia pre problémy sveta, akými sú chudoba, neznášanlivosť, neúcta k prírode či nedostatok porozumenia a lásky.

Toto spoločné úsilie môže ovplyvniť silných tohto sveta a politikov pri nazeraní na problémy modernej doby a pri riešení bariér medzi kultúrami, vzájomnej odcudzenosti ľudstva, predsudkov a konzumného egoizmu.

Prvýkrát v Budapešti

Paríž východu, ako Budapešť mnohí nazývajú, sa na tri dni od 31. augusta do 2. septembra 2012 stane hlavným mestom kultúry jednoty. Stane sa vôbec prvým mestom mimo Talianska, ktoré bude Genfest hostiť. A prvou postkomunistickou krajinou, kde sa uskutoční stretnutie veriacej mládeže v takomto rozsahu.

Hlavné aktivity, workšopy a vystúpenia sa budú konať na nábreží Dunaja a tiež najznámejších mostoch cez túto rieku. Vyvrcholenie stretnutia je naplánované v hale budapeštianskeho zimného štadióna, ktorý pohltí viac než 12-tisíc ľudí.

Už teraz na príprave programu a zabezpečení ubytovania a aktivít v meste pracuje viac než 3000 dobrovoľníkov z celého sveta. Aj samotné prípravné práce sú poňaté ako experiment vzájomného spoznávania sa a jednoty.

Pri každej práci sa dôraz kladie najmä na to, aby sa každý cítil zúčastnený, prijatý a vypočutý. To vedie k naozajstnému dialógu a hlbším vzťahom. Samotné stretnutie má byť plodom tejto snahy pripraviť celé podujatie spoločne so všetkými mladými po celom svete.

Konkrétne ciele a aktivity

Genfest chce otvoriť viaceré témy dneška, ktoré mládež citlivo vníma a rozmýšľa nad nimi. V programe sa chceme dotknúť ekonómie, umenia, politiky, sociálnych problémov, medzináboženského dialógu, ľudských práv, ale aj ekológie či médií.

Cieľom je venovať sa týmto problémom v medzinárodnom kontexte, aby sa ľudia zo všetkých kultúr a etnických skupín mohli zapojiť a prispieť svojim vkladom k budovaniu mostov bratstva medzi nami.

V centre Budapešte je plánovaných viacero aktivít, od umeleckých podujatí, cez spoločné akcie typu flashmob až po eventy, pri ktorých budú môcť mladí nadviazať nové kontakty a spoznať zaujímavých ľudí širokého profesného záberu z iných krajín.

Zimný štadión, kde program vyvrcholí, má byť miestom zdieľania osobných príbehov, skúseností s budovaním bratstva a sveta bez rozdielov, ale aj platformou na nové nápady a impulzy ako pre osobný život tak ekonomické a politické elity, ktoré rozhodujú o smerovaní sveta. Výsledkom by mal byť aj otvorený list predstaviteľom únie a OSN.