Časopis Nové mesto, č. 1-2 2012


Pozrite si časopis vo formáte pdf.

V tomto čísle nájdete:

REFLEXIA
Veľké poslanie/Ch. Lubichová

ÚVODNÍK
Niečo pravdivé.../M. Uher

EKUMENIZMUS
Apoštolská cesta v službách jednoty/T. Lenczová

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Elio, jeho kamera a Chiara/O. Paliotti

ĽUDIA A UDALOSTI
Môžeme načrieť do tvojho života?/M. Šťastná

ZO ŽIVOTA
Facebook/E. Briaccová
Ľudia nie z tohto sveta/Mária
Naliehavá výzva/Tonka
Telefonát v kaplnke/M. Uher
Vyznania pôrodnej asistentky/L. V. Quagliová

SÚČASNÉ VÝZVY
Kresťania v Európe/H. Wouters

SLOVO ŽIVOTA
„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ / Kol 3, 1
"Kajajte sa a verte evanjeliu."/ Mk 1,15

SPIRITUALITA
Návrat k evanjeliu/M. Voceová

RODINA
Naša brazílska skúsenosť sa neskončila“/M. a P. Čalfovci, Ľ. a J. Dolní

SVET MLADÝCH
Mojich sedem divov/G. Brosch
Koncert venovaný Chiare Luce/ P. Hrmo, E. Briaccová

SPOMIENKY
Kachle/H. Kramárová

ZO ŽIVOTA HNUTIA FOKOLÁRE
Laici, vodopád svetla
Ročný kongres Hnutia za jednotu v politike

ROZPRÁVKA
Príliš zaneprázdnená grófka/L. Perassiová

RELAX