Slovo života január 2012

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Tohto roku biblický verš na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pochádza z listu apoštola Pavla Korinťanom: „Všetci sa premeníme víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 15, 51 – 58).
Ako Slovo života vám ponúkame text Chiary Lubichovej napísaný ako komentár k Listu Kolosanom, ktorý sa nám zdá v súlade s vybraným veršom.

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“ (Kol 3, 1). 1

Tieto slová, ktorými sa svätý Pavol obracia na spoločenstvo v Kolosách, nám hovoria, že existuje svet, v ktorom vládne pravá láska, dokonalé spoločenstvo, spravodlivosť, pokoj, svätosť, radosť; svet, kam hriech a skazenosť už nemôžu viac vstúpiť; svet, kde sa dokonale plní Otcova vôľa. A do tohto sveta patrí Ježiš. On nám tvrdou skúškou utrpenia a svojím zmŕtvychvstaním dokorán otvoril doň vstup.

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“
Svätý Pavol hovorí, že do tohto Ježišovho sveta sme nielen povolaní, ale už do neho aj patríme. Viera nám hovorí, že skrze krst sme už začlenení do Krista, a preto sa zúčastňujeme na jeho živote, jeho daroch, jeho dedičstve, na jeho víťazstve nad hriechom a silami zla. S ním sme naozaj vstali z mŕtvych.
Avšak na rozdiel od duší svätých, ktorí už dosiahli tento cieľ, naša patričnosť do tohto Kristovho sveta ešte nie je úplná a jasná; predovšetkým nie je stabilná a definitívna. Pokiaľ sa ešte nachádzame na tejto zemi, číha na nás množstvo nebezpečenstiev, ťažkostí a pokušení, ktoré nami môžu otriasť, môžu brzdiť našu cestu alebo ju dokonca odchýliť k nesprávnym cieľom.

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“
Preto je pochopiteľná apoštolova výzva: „hľadajte, čo je hore“. Snažte sa, zatiaľ ešte nie hmotne, ale duchovne, zanechať tento svet; zanechať pravidlá a vášne sveta a nechať sa v každej situácii viesť Ježišovými myšlienkami a citmi. „To, čo je hore“ skutočne poukazuje na zákony, ktoré tam hore platia, na zákony neba, ktoré Ježiš priniesol na zem, aby sa už tu realizovali.

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha!“
Ako žiť toto Slovo života? Ono nás vedie k tomu, aby sme sa neuspokojili s priemerným životom vyznačujúcim sa nedôslednosťami a kompromismi, ale pretvorili ho pomocou Božej milosti podľa Kristových zákonov.
Vedie nás k tomu, aby sme žili a snažili sa svedčiť v našom prostredí o hodnotách, ktoré Ježiš priniesol na zem. Svedčiť napríklad o duchu svornosti a pokoja, služby bratom, o duchu pochopenia a odpustenia, čestnosti a spravodlivosti, korektnosti vo svojej práci, vernosti, čistoty, rešpektu voči životu a pod.
Vidieť, že takýto program je obsiahly ako sám život. Avšak aby to neviedlo iba k všeobecným postojom, snažme sa uskutočňovať tento mesiac Ježišov zákon, ktorý je tak trochu súhrnom všetkých ostatných: vidieť v každom bratovi Krista a začať mu slúžiť. Nebude sa nás Kristus na konci života pýtať práve na toto?

Chiara Lubichová

1 Pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 6/1998, s. 11.

PrílohaVeľkosť
SZ jan2012[1]_def.doc30.5 KB
chlapci a dievcata sžjanuar.ppt3.96 MB
Slovo január 2012.pps1.91 MB