Tereza z Kalkaty a Chiara Lubichová: v službe života.

Dve ženy v službe života: v duchu tohto hesla sa konala 10. decembra v Campidoglio v Ríme ceremónia, pri ktorej bola európska cena za život „Matky Terezy z Kalkaty“ udelená in memoriam Chiare Lubichovej.
Cenu prevzala súčasná prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce z rúk kardinála Ennia Antonelliho, predsedu Pápežskej rady pre rodinu.
Dôvod ocenenia vyjadril prezident Hnutia za život Carlo Casini, keď zdôraznil „veľkorysú a neustálu obranu a podporu práva na život“, ktoré uviedla do pohybu Chiara Lubichová neustále oživovanou láskou ku každému človeku v celom svete. Vyzdvihnutý bol tiež prínos, ktorý Chiara venovala Hnutiu za život už od jeho zrodu.
„Milovať, teda milovať, milovať, milovať. Pretože život, každý život, každá fáza života si vyžaduje lásku. Oproti kultúre smrti musíme postaviť kultúru života.“ „Keď Boh zostúpil na zem, priniesol lásku. On, tvorca života a pôvodca nového, ešte dôležitejšieho Života, vedel, čo je potrebné pre jeho zachovanie: je potrebná láska. A na konci života nás on sám bude hodnotiť iba podľa lásky. Láska je teda dôležitá. Odíďme preto z tejto športovej haly s predsavzatím, že z nášho života učiníme nepretržitý skutok lásky ku každému blížnemu a oznámime túto túžbu čo najväčšiemu počtu ľudí. Prispejeme tak k tej civilizácii, o ktorej sa niekedy hovorí ako o civilizácii lásky.“ To sú slová Chiary Lubichovej, ktoré zazneli v športovej hale vo Florencii 17. mája 1986, kam bola spolu s Matkou Terezou z Kalkaty pozvaná, aby vydala svedectvo na stretnutí s názvom „Každý život si žiada lásku“.
A taktiež dnes sa pripomína „právo na život“ ako prvé a základné právo medzi ostatnými ľudskými právami aj prostredníctvom tejto európskej ceny Hnutia za život, nazvanej po Matke Tereze.
Cena bola zavedená v roku 2008 k 60. výročiu Všeobecnej deklarácie ľudských práv, podpísanej 10. decembra 1948 na Valnom zhromaždení OSN. Po prvýkrát bola udelená v Štrasburgu in memoriam veľkému genetikovi prof. Jerome Lejeuneovi. Vyjadruje uznanie tým, ktorí vydali mimoriadne účinné svedectvo ľudskej dôstojnosti, láske a životu, a preto prispeli mimoriadnym spôsobom k šíreniu skutočnej kultúry ľudských práv.