Slovo života na december 2011

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1
Všimnite si, aké nové Slovo života máme žiť v tomto adventnom čase! Evanjelista Lukáš ho preberá od Izaiáša, proroka útechy, a prví kresťania tento text vzťahovali na Ježišovho predchodcu Jána Krstiteľa.
V tomto predvianočnom čase nás Cirkev upozorňuje na tohto Ježišovho predchodcu a vyzýva nás, aby sme sa radovali, lebo Ján Krstiteľ je ako posol, ktorý zvestuje príchod Kráľa. Ten totiž práve prichádza. Blíži sa čas, v ktorom Boh splní svoje prisľúbenia, odpustí hriechy a daruje spásu.

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1

Tieto slová radosti sú však zároveň i výzvou dať celému nášmu jestvovaniu nový smer, výzvou na radikálnu zmenu života.
Ján Krstiteľ vyzýva pripraviť Pánovi cestu. Aká je však jeho cesta?
Ježiš, ohlasovaný Jánom Krstiteľom, prv ako začal kázať a verejne účinkovať, odobral sa na púšť. To bola jeho cesta. A na púšti nenašiel len hlboké a dôverné spojenie s Otcom, ale stretol sa aj s pokušeniami – podobne ako každý z nás – a vyšiel z nich ako víťaz. Túto cestu vidíme aj pri jeho smrti a zmŕtvychvstaní. Tým, že Ježiš prešiel svoju cestu až do konca, stal sa on sám pre nás putujúcich cestou.
On je cestou, ktorou sa máme vydať, aby sme do dôsledku uskutočnili to, k čomu sme ako ľudia povolaní – aby sme dosiahli úplné spojenie s Bohom.
Každý z nás je povolaný pripraviť cestu Ježišovi, ktorý chce vstúpiť do nášho života. Musíme preto vyrovnať chodníky nášho života, aby k nám mohol prísť.
Máme mu pripraviť cestu tým, že budeme postupne odstraňovať prekážky, ktoré kladie ohraničenosť nášho pohľadu na veci a naša slabá vôľa.
Treba mať odvahu rozhodnúť sa pre jeho, nie pre vlastnú cestu, pre jeho, nie svoju vôľu, pre plán, ktorý pripravila jeho všemohúca láska, a nie ten, čo by sme chceli my.
A ak sme sa už raz rozhodli, tak musíme pracovať na tom, aby sme svoju odbojnú vôľu pretvárali podľa jeho vôle.
Ako? Skutoční kresťania poznajú dobrý, praktický a múdry spôsob: hneď teraz!
V každom okamihu musíme odoberať kamienok za kamienkom, aby v nás už nežila vlastná, lež jeho vôľa.
Tak budeme žiť Slovo života:

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1

Chiara Lubichová

Slovo života, december 1997, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 22/1997, s. 32-33.

PrílohaVeľkosť
SZ-2011-12-skladacka.doc42.5 KB
SZ chlapci a dievcata.ppt3.63 MB
Slovo december 2011.pps1.76 MB