Chiara Lubichová: Byť tvojím Slovom – Slová života 2005 - 2008


Slovo života sa zrodilo v lone Hnutia fokoláre už v jeho počiatkoch. Bolo konkrétnou odpoveďou na túžbu, ako čo najlepšie žiť vôľu Božiu v každodennom živote a je trvalým spoločníkom na ceste človeka k hlbokému vzťahu s Bohom.

Knihu je možné objednať vo Vydavateľstve Nové mesto alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk

Ak žijem jednu vetu zo Svätého písma, žijem celé Písmo, pretože Boh je prítomný v každom svojom Slove. Slovo života je citát zo Svätého písma, ktorý žijeme v danom mesiaci. Chiara Lubichová ku každému Slovu života napísala vždy komentár, presnejšie „návod“, ako ho v danom mesiaci čo najlepšie žiť. Slová života v tejto knihe sú za obdobie rokov 2005 – jún 2008. Chiara napísala komentáre k Slovám života aj na niekoľko mesiacov dopredu. Odišla do večného života v marci roku 2008.

Vydavateľstvo Nové mesto, Cabalkova 10, 821 04 Bratislava; email: knihy@nm.sk