Slovo života na október 2011

„Poď za mnou“ (Mt 9, 9).1

Keď Ježiš odchádzal z Kafarnauma, videl na mýtnici sedieť výbercu daní menom Matúš. Matúš vykonával prácu, ktorá ho v očiach ľudu robila nenávideným a zaraďovala ho k vyberačom daní a k zdieračom ľudí, ktorí sa obohacujú na úkor iných. Takých zákonníci a farizeji kládli na úroveň verejných hriešnikov. Aj preto vyčítali Ježišovi, že „je priateľom mýtnikov a hriešnikov“ a že s nimi jedáva (porov. Mt 11, 19; 9, 10 – 11).
Ježiš, napriek všetkým spoločenským zvyklostiam volá Matúša, aby išiel za ním, a prijíma pozvanie obedovať v jeho dome. Podobne sa neskôr zachová aj v prípade Zacheja, hlavného výbercu daní v Jerichu. Keď Ježiša žiadajú, aby vysvetlil tento svoj krok, odpovedá, že prišiel liečiť chorých, nie zdravých a že prišiel volať nie spravodlivých, ale hriešnikov. Jeho výzva sa aj v tomto prípade týkala jedného z nich.

„Poď za mnou“ (Mt 9, 9).1

Týmito slovami sa Ježiš už predtým obrátil aj na Ondreja, Petra, Jakuba a Jána na brehu Genezaretského jazera. Tou istou výzvou, i keď inými slovami, sa obrátil i na Pavla na ceste do Damašku.
No Ježiš neostal len pri tom. Počas stáročí neprestáva povolávať mužov i ženy z každej vrstvy a národa. Robí to aj dnes. Vstupuje do nášho života, stretáva sa s nami na rôznych miestach a zakaždým iným spôsobom znova počujeme jeho výzvu nasledovať ho.
Volá nás, aby sme ostali pri ňom, lebo chce mať s nami osobný vzťah. Súčasne nás vyzýva, aby sme s ním spolupracovali na veľkom pláne vytvoriť nové ľudstvo.
Neprekážajú mu naše slabosti, ani naše hriechy a nedostatky. Má nás rád a volí si nás takých, akí sme. Je to jeho láska, ktorá nás premení, ktorá nám dá silu odpovedať na jeho volanie a odvahu nasledovať ho tak, ako to urobil Matúš.
On má rád každého, pre každého má osobitný plán života, osobitné povolanie. Pociťujeme to v srdci skrze vnuknutia Ducha Svätého alebo cez určité okolnosti alebo radu, ktoré svedčia o jeho láske k nám... Ale hoci sa prejavuje tými najrozličnejšími spôsobmi, používa tie isté slová:

„Poď za mnou“ (Mt 9, 9).1

Spomínam si, ako som i ja začula túto Božiu výzvu.
V Tridente bolo vtedy veľmi chladné zimné ráno. Mama posielala moju najmladšiu sestru, aby išla kúpiť mlieko na miesto, ktoré bolo vzdialené asi dva kilometre. Lenže bolo veľmi chladno, takže sa jej nechcelo. Aj ďalšia sestra sa zdráhala ísť. Nato som podišla k mame ja a povedala som: „Mama, idem ja.“ Vzala som kanvicu a vyšla z domu. V polovici cesty sa prihodilo čosi zvláštne. Zdalo sa mi, že sa otvorilo nebo a že Boh ma volá, aby som išla za ním. V srdci som počula: „Odovzdaj sa mi celá!“
Išlo o jasné volanie, na ktoré som ihneď zatúžila odpovedať. Radila som sa o tom so spovedníkom, ktorý mi dal povolenie odovzdať sa Bohu navždy. Bol 7. december 1943. Nikdy nebudem vedieť naplno opísať, čo som pociťovala v ten deň vo svojom srdci. Zasnúbila som sa s Bohom. Mohla som tak od neho očakávať všetko.

„Poď za mnou“ (Mt 9, 9).1

Tieto slová sa netýkajú iba okamihu daného rozhodnutia. Ježiš sa tým obracia na nás denne. Slová „poď za mnou“ akoby nám vnukal aj pri tých najjednoduchších každodenných povinnostiach: „poď za mnou“ a prijmi s radosťou túto skúšku, premôž toto pokušenie, skús poslúžiť...
Ako na to konkrétne odpovedať?
Tak, že budeme robiť to, čo chce od nás v prítomnom okamihu Boh, lebo to prináša so sebou mimoriadnu milosť.
V tomto mesiaci sa teda budeme snažiť, aby sme sa s rozhodnosťou odovzdali do Božej vôle. Venovať sa bratovi či sestre, ktorých máme mať radi; venovať sa práci, štúdiu, modlitbe, odpočinku, činnostiam, ktoré máme vykonať.
Budeme sa učiť v hĺbke srdca počúvať Boží hlas, lebo Boh hovorí aj hlasom svedomia. Povie nám, čo chce od nás v danej chvíli, a my budeme ochotní obetovať všetko, len aby sme to splnili.
„Bože, daj, aby sme ťa milovali nielen každý deň čoraz viac, lebo dní, čo nám ešte zostávajú, môže byť veľmi málo, ale daj, aby sme ťa milovali v každom okamihu z celého srdca, z celej duše a zo všetkých síl práve v tom, čo je tvoja vôľa.“
Toto je najlepší spôsob, ako nasledovať Ježiša.
Chiara Lubichová

1 Slovo života, jún 2005, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 10/2005, s. 7.

PrílohaVeľkosť
Slovo október 2011.pps1.8 MB
SZ-2011-10-skladacka.doc45 KB
mladi_sz_10_sk.ppt1.39 MB
deti 10_2011.doc1006.5 KB