Slovo života august 2011

„Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9).

Ide o verš zo 40. žalmu, ktorý autor Listu Hebrejom kladie na pery Božieho Syna pri jeho rozhovore s Otcom. Autor chce takto zdôrazniť lásku, v dôsledku ktorej sa Boží Syn stal človekom, aby v poslušnosti Otcovej vôli uskutočnil dielo spásy.
Tieto slová sú časťou širšieho textu, v ktorom chce autor poukázať na nekonečnú nadradenosť Ježišovej obety nad obetami Starého zákona. V nich sa Bohu predkladali ako obety zvieratá alebo iné veci vynímajúc človeka. Ježiš, hnaný nezmernou láskou, obetoval počas svojho pozemského života Otcovi vlastnú vôľu, seba samého.

„Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9).

Toto Slovo života nám ponúka kľúč k pochopeniu Ježišovho života a pomáha nám získať hlbší pohľad i pochopiť zlatú niť, ktorá spája všetky etapy jeho pozemského jestvovania: jeho detstvo, skrytý život, pokušenia, rozhodnutia, jeho verejnú činnosť až po smrť na kríži. V každom okamihu, v každej situácii sa Ježiš snažil o jedinú vec: plniť Otcovu vôľu. Plnil ju rozhodným spôsobom, okrem nej nerobil nič a odmietal aj najlákavejšie ponuky, ktoré by neboli v úplnej zhode s touto vôľou.

„Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9).

Toto Slovo života nám umožňuje pochopiť to veľké poučenie, na ktoré bol zameraný celý Ježišov život, t. j. že najdôležitejšou vecou už nie je plniť svoju, lež Otcovu vôľu, a robí nás schopnými povedať „nie“ sebe, aby sme povedali „áno“ Otcovi.
Pravá láska k Bohu nespočíva v krásnych rečiach, myšlienkach a citoch, ale v účinnej poslušnosti jeho prikázaniam. Obeta chvály, ktorú Boh od nás očakáva, značí predostrieť mu z lásky to, čo je nám najvnútornejšie a čo nám najviac patrí, svoju vôľu.

„Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9).

Ako budeme žiť Slovo života tohto mesiaca? Aj ono je z tých, čo osobitne pripomínajú, že evanjelium sa proti čomusi stavia. Je proti sklonu, ktorý je v nás najviac zakorenený: plniť svoju vôľu, riadiť sa podľa svojich náklonností a podľa svojej mienky.
Toto Slovo života je aj jedným z tých, ktoré môže najviac dráždiť moderného človeka. Žijeme v čase vyvyšovania ľudského „ja“, nezávislosti človeka, slobody len pre ňu samu, seba uspokojovania ako náplne pre jednotlivca; pôžitok sa považuje za kritérium pre vlastné rozhodnutia a za tajomstvo šťastia. Vieme však aj o trpkých dôsledkoch, k akým táto kultúra vedie.
Práve proti tejto kultúre založenej na plnení vlastnej vôle sa stavia Ježišova kultúra zameraná úplne na plnenie Božej vôle spolu s obdivuhodnými účinkami, ktoré nám on zaisťuje.

Snažme sa teda žiť Slovo života tohto mesiaca tým, že si zvolíme Otcovu vôľu a urobíme z nej, tak ako Ježiš, normu a hýbateľa celého nášho života.
Vrhnime sa do božského dobrodružstva, za ktoré budeme naveky vďační Bohu. Skrze toto dobrodružstvo sa staneme svätými a ožiarime Božou láskou veľa sŕdc.

Chiara Lubichová

Slovo života, december 1991, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 22/1991, s. 34 – 35..

PrílohaVeľkosť
Slovo života august 2011_def.doc28 KB
SZ - Chlapci a devcata august.ppt1.45 MB
Slovo august 2011.pps1.23 MB
SZ-2011-08-skladacka.doc44 KB