Slovo života júl 2011

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“
(Mt 26, 41).

Toto sú slová, ktorými sa Ježiš obracia na Petra, Jakuba a Jána, keď ich našiel spať počas agónie v Getsemanskej záhrade. Vzal tam tých istých troch apoštolov, ktorí boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, aby mu boli blízko v tejto ťažkej chvíli a pripravovali sa modlitbou spolu s ním, pretože to, čo sa blížilo, malo byť hroznou skúškou aj pre nich.

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“
(Mt 26, 41).

Ak čítame tieto slová vo svetle okolností, v ktorých boli vyslovené, treba v nich vidieť skôr než odporúčanie Ježiša učeníkom odraz stavu jeho duše; odrážajú spôsob, akým sa pripravoval na skúšku. Zoči-voči bezprostrednému utrpeniu modlí sa celou silou svojej duše, bojuje proti strachu a hrôzam smrti, odovzdáva sa do Otcovej lásky, aby bol verný jeho vôli až do konca, a pomáha učeníkom, aby robili to isté.
Ježiš sa nám tu zjavuje ako vzor toho, kto má prejsť nejakou skúškou, a súčasne aj ako brat, ktorý v ťažkých chvíľach stojí po našom boku.

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“
(Mt 26, 41).

Ježiš často vyzýva k tomu, aby sme bdeli. Pre neho bdieť znamená nenechať sa nikdy premôcť duchovným spánkom, byť vždy pripravený prijať Božiu vôľu, vedieť zachytiť jej znaky v každodennom živote a predovšetkým spoznávať ťažkosti a utrpenia vo svetle Božej lásky.
A bdelý stav a modlitba sú od seba neoddeliteľné, pretože na prekonanie skúšky je modlitba nevyhnutná. Prirodzená krehkosť človeka (slabosť tela) môže byť prekonaná silou, ktorá pochádza z Ducha.

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“
(Mt 26, 41).

Ako teda žiť Slovo života tohto mesiaca?
Aj my si musíme počítať s tým, že sa stretneme so skúškou: s malou alebo veľkou skúšku, s ktorou sa môžeme stretávať denne; s normálnou klasickou skúškou, s ktorou sa pravý kresťan nemôže jedného dňa nestretnúť. Prvou podmienkou na prekonanie skúšky – ako nás upozorňuje Ježiš – je bdelosť. Treba pritom rozlišovať, uvedomovať si, že sú skúšky, ktoré dovoľuje Boh nie preto, aby sme stratili odvahu, ale aby sme ich prekonávaním duchovne dozrievali.
A súčasne sa máme modliť. Modlitba je nevyhnutná, pretože v tom okamihu sme vystavení dvojakému pokušeniu: z jednej strany si myslíme, že sa z nej dostaneme sami; z druhej strany môžeme mať opačný postoj, a to obavu, že to nezvládzeme, že skúška prevyšuje naše sily. Ježiš nás však ubezpečuje, že nebeský Otec nám dá silu Ducha Svätého, ak budeme bdieť a s vierou ho prosiť.

Chiara Lubichová

Slovo života, apríl 1990, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 6/1990, s. 9.

PrílohaVeľkosť
Slovo života júl 2011_def.doc26 KB
SZ-2011-07-skladacka.doc42 KB
Slovo júl 2011.pps1.83 MB
SZ chlapci a devcata_pdv_07_sk.ppt1.27 MB