Slovo života na jún 2011

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).1

Citát je z druhej časti Listu svätého Pavla Rimanom, kde nám tento apoštol opisuje kresťanské konanie ako výraz nového života, pravej lásky, pravej radosti a pravej slobody, ktoré nám daroval Kristus. Ide o kresťanský život, ktorý predstavuje nový spôsob, ako sa so svetlom a silou Ducha Svätého stavať pred úlohy a problémy, s ktorými sa budeme stretávať.
V tomto verši, ktorý úzko súvisí s predchádzajúcim, apoštol oznamuje účel a základný postoj, ktorým sa má vyznačovať naše správanie: pretvoriť náš život na chválu Boha, na úkon lásky rozprestretý v čase pri trvalom hľadaní jeho vôle, toho, čo mu je milšie.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).1

Je očividné, že ak máme plniť Božiu vôľu, treba ju najprv poznať. Apoštol nás však upozorňuje, že to nie je ľahké. Nie je možné poznať dobre Božiu vôľu bez osobitného svetla, ktoré by nám pomáhalo v rozličných situáciách rozoznať, čo Boh od nás chce, a vyhýbať sa klamom a chybám, do ktorých možno ľahko upadnúť.
Ide o ten dar Ducha Svätého, ktorý sa nazýva „rozoznávanie“ a ktorý je prepotrebný, aby sa v nás vytvorilo pravé kresťanské zmýšľanie.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).1

Ako však nadobudnúť a rozvíjať v sebe tento taký významný dar? Bezpochyby sa z našej strany vyžaduje dobré poznanie kresťanského učenia. Lenže to nestačí. Ako nás upozorňuje apoštol, je to predovšetkým otázka života, otázka veľkodušnosti, rázneho odhodlania žiť Ježišove slová, ponechajúc bokom obavy, neistotu a vypočítavosť. Je to otázka ochoty a pripravenosti plniť Božiu vôľu. Toto je cesta, ako dosiahnuť svetlo Ducha Svätého a ako formovať v sebe nové zmýšľanie, ktoré sa od nás vyžaduje.

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).1

Ako teda budeme žiť Slovo života na tento mesiac? Budeme sa snažiť, aby sme si aj my zaslúžili toto svetlo, ktoré je potrebné na dobré plnenie Božej vôle.
Zaumienime si teda poznávať vždy lepšie jeho vôľu, ako je vyjadrená v jeho Slove, v učení Cirkvi, v povinnostiach nášho stavu atď.
Predovšetkým sa však zameriame na život, pretože, ako sme práve videli, pravé svetlo vyviera zo života a z lásky. Ježiš sa zjavuje tomu, kto ho miluje tak, že zachováva jeho prikázania (porov. Jn 14, 21).
Takto sa nám podarí plniť Božiu vôľu a to bude najkrajší dar, čo mu môžeme ponúknuť. Bude mu to milé nielen pre lásku, ktorú tak bude môcť prejaviť, ale aj pre svetlo a účinky kresťanskej obnovy, ktoré vyvolá okolo nás.

Chiara Lubichová

1 Slovo života, august 1993, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 14/1993, s. 34 – 35.

PrílohaVeľkosť
SZ jun2011_def.pdf84.37 KB
Slovo jún 2011.pps1.41 MB
SZ-2011-06-skladacka.doc42 KB
sz_06_deucata_chlapci.ppt1.31 MB
deti SZ jún 2011.doc109 KB