Slovo života na marec 2011

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 1

(...) Podobne ako Márii aj nám chce Boh odhaliť, ako veľmi myslel na každého z nás, chce nám dať spoznať, kto naozaj sme. Akoby nám vravel: „Chceš, aby som z teba a z tvojho života urobil jedinečné dielo? Kráčaj teda cestou, ktorú ti ukazujem, a staneš sa takým, akým si od večnosti v mojom srdci! Ja totiž na teba myslím a milujem ťa celú večnosť, vyslovil som tvoje meno! Tým, že ti oznamujem svoju vôľu, odhaľujem tvoje pravé ja.“
Jeho vôľa teda nie je nejaký diktát, ktorý ťa k čomusi núti, ale odhaľuje jeho lásku k nám, jeho zámer s nami. Táto vôľa je vznešená ako Boh sám, úchvatná, privádzajúca do vytrženia, tak ako jeho tvár: veď je to on sám, kto sa daruje. Božia vôľa je ako zlatá niť, božská priadza, ktorá utkáva celý náš pozemský život i to, čo nasleduje po ňom; siaha od večnosti do večnosti – najprv v Božej mysli, potom na tejto zemi a nakoniec v raji.
Lenže aby sa Boží zámer uskutočnil naplno, Boh žiada môj a tvoj súhlas, ako ho žiadal od Márie. Jedine tak sa uskutoční slovo, ktoré vyslovil o mne a o tebe. Čiže i my, podobne ako Mária, sme vyzvaní povedať:

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Prirodzene, jeho vôľa nám nebude vždy jasná. Ako Mária i my budeme musieť žiadať o svetlo, aby sme prišli na to, čo Boh chce. Treba dobre počúvať jeho hlas vo svojom vnútri, počúvať ho s otvorenosťou, a ak treba, poradiť sa aj s tým, kto nám môže pomôcť. No len čo sme spoznali jeho vôľu, hneď mu povedať svoje áno! Keďže vieme, že jeho vôľa je to najväčšie a najkrajšie, čo nás môže v živote zastihnúť, nebudeme z tých, čo „musia“ plniť Božiu vôľu, ale budeme mať radosť z toho, že ju „môžeme“ plniť, že môžeme uskutočňovať Boží zámer, aby sa naplnilo to, čo on pre nás vymyslel. To je to najlepšie, to najrozumnejšie, čo môžeme robiť.
Máriine slová „Hľa, služobnica Pána“ sú teda i našou odpoveďou lásky na Božiu lásku. Udržujú nás stále tvárou obrátenou na Boha, pripravených načúvať, poslúchať a mať jedinú túžbu, a to plniť, čo chce, aby sme sa stali takými, akých nás chce mať.
Niekedy nám to, čo od nás žiada, môže pripadať nezmyselné. Môže sa nám zdať, že by bolo lepšie konať inak, a chceli by sme vziať svoj život do vlastných rúk. Radi by sme Bohu priam radili a vraveli mu, ako postupovať a ako nie. Lenže ak verím, že Boh je láska, a dôverujem mu, tak viem, že všetko, čo určuje v mojom živote i v živote ľudí okolo mňa, je pre moje a pre ich dobro. Preto sa mu zverujem, odovzdávam sa s plnou dôverou jeho vôli a tú chcem prijať celým svojím ja, až kým nie som s ňou zajedno, lebo viem, že prijať jeho vôľu znamená prijať jeho, objať ho a živiť sa ním.
Musíme veriť, že nič sa nestáva náhodou. Akákoľvek udalosť, radostná, nezávažná alebo bolestná, akékoľvek stretnutie, akákoľvek okolnosť v rodine, na pracovisku, v škole, akýkoľvek zdravotný alebo morálny stav, všetko má svoj zmysel. Lebo všetko – príhody, okolnosti, osoby – prináša od Boha určité posolstvo, všetko prispieva k tomu, aby sa plnil Boží zámer. Ten budeme odhaľovať postupne, deň za dňom, keď budeme plniť Božiu vôľu ako Mária.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Ako teda žiť tieto slová života? Naše áno Božiemu slovu znamená konať dobre v každom okamihu práve to, čo od nás požaduje Božia vôľa. Venovať sa tomu naplno, vylúčiť všetko ostatné, stratiť všetky myšlienky, túžby, spomienky a činnosti, ktoré sa týkajú čohosi iného.
Pri akejkoľvek Božej vôli, bolestnej, radostnej či bezvýznamnej, si opakujme: „nech sa mi stane podľa tvojho slova“, alebo to, čo nás Ježiš naučil v Otčenáši: „buď vôľa tvoja“. Pred každou svojou činnosťou si hovorme: „nech sa stane...“, „buď vôľa tvoja“. Tak krôčik za krôčikom, kamienok za kamienkom budeme zapĺňať malebnú, jedinečnú a neopakovateľnú mozaiku svojho života, ktorú Pán od večnosti vymyslel pre každého z nás.
Chiara Lubichová

Slovo života, december 2002, úplný pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 22/2002, s. 7.

PrílohaVeľkosť
Slovo marec 2011.pps1.49 MB
SZmarec2011_def.pdf86.43 KB