Časopis Nové mesto, č. 9-10/2017

Tínedžeri v nasadení pre lepší svet

V tomto čísle nájdete:

ÚVODNÍK
Dozrievať v láske / K. Jančišinová

UDALOSTI
„Krok, ktorý od nás Boh chce dnes...“ / www.focolare.org
Cesta, ktorú nám vyznačil Pán / T. Reschetárová, A. Konečný
Päťdesiat rokov kreativity a vernosti / Časopis Mariapoli 5-6/2017

SVET S MLADÝMI
Tínedžeri v nasadení pre lepší svet / spracovala M. Oravcová

SPIRITUALITA
Pred prekážkami ho oslovovať menom / Ch. Lubichová

ZO ŽIVOTA
Niekedy stačí málo, aby sme druhým urobili radosť / Lukáš J., 12 rokov
Príbehy zdravotnej sestry / Alena N.

Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI
Spomienka na Fatimu / Ch. Lubichová

MARIAPOLI
Z talianskych Dolomitov do ukrajinského Ľvova; Nohami na zemi a hlavou v nebi / I. Brosch, M. Uher
Nezabudnuteľné chvíle na Vinnom jazere / J. a L. Mocákovci

SLOVO ŽIVOTA
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16, 24)
„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5)

ŽIVOT PRE JEDNOTU
Taký obyčajný človek / K. Brosch

ROZHOVOR
Povolanie pamiatkara sa mi stalo poslaním / D. Petranská

CIRKEV
Martin Luther: mystika Slova / H. Blaumeiser

RODINA
Alkoholizmus je choroba, ktorú si nesieme v sebe / Z. Hanusová

ZDRAVÁ VÝŽIVA
Piť alebo nepiť mlieko? / S. Krystofová
Melón / G. Chella

RELAX
Osemsmerovka / Ľ. Lapošová