Slovo života - Október 2012

„Na tvoje slovo spustím siete.“(Lk 5, 5)

Keď Ježiš prestal vyučovať z loďky, ktorá patrila Šimonovi Petrovi, povedal jemu a jeho spoločníkom, aby spustili siete do mora. Šimon poznamenal, že sa celú noc márne namáhali, no potom dodal: „Na tvoje slovo spustím siete.“

Ako to urobili, zachytili také veľké množstvo rýb, že sa im takmer trhali siete. Petrovi spoločníci mu prišli na pomoc a naplnili svoje loďky tak, že sa skoro potápali. Užasnutý Šimon, rovnako ako jeho spoločníci Jakub a Ján, padol k Ježišovým nohám a prosil ho, aby od neho odišiel, pretože je hriešny človek. No Ježiš mu odvetil, aby sa nebál. Od tej chvíle sa stane rybárom ľudí. A od toho okamihu sa Šimon, Jakub a Ján stali Ježišovým učeníkmi.

Takto znie príbeh o zázračnom rybolove, ktorý je symbolom budúceho poslania apoštolov. To, ako sa zachoval Peter, je vzorom nielen pre ostatných apoštolov a ich nástupcov, ale aj pre každého kresťana.

„Na tvoje slovo spustím siete.“

Peter bol odborníkom v rybolove. Ježišovu výzvu spustiť siete vo dne, keď bola oveľa menšia nádej, že niečo uloví, mohol považovať za smiešnu a mohol ju odmietnuť. No on nechal bokom svoje úvahy a s dôverou sa spoľahol na Ježiša.

Aj v dnešných časoch je takáto situácia príznačná pre každého veriaceho. Ak sme skutoční veriaci, aj my sme povolaní, aby sme si takto počínali. Naša viera je tiež podrobená tisícorakým skúškam.
Nasledovanie Krista predpokladá rozhodnosť, nasadenie a vytrvalosť, zatiaľ čo vo svete, v ktorom žijeme, sa zdá, že všetko pobáda k ochabnutosti, priemernosti, k postoju, ktorý by sa dal vyjadriť slovami: „Nech to dopadne, ako chce!“ Úloha sa zdá priveľká, nedosiahnuteľná, vopred prehraná.

Potrebujeme teda silu, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme vzdorovali prostrediu, konvenčným názorom, priateľom, masovokomunikačným prostriedkom.

Je to tvrdá skúška, ktorú treba vybojovať deň za dňom, ba hodinu za hodinou.

Keď sa však do toho pustíme, keď si to zoberieme za svoje, poslúži nám to, aby sme sa stali vyspelými kresťanmi. Zakúsime, že Ježišove výnimočné slová sú pravdivé, že jeho prísľuby sa plnia, že v živote je možné pustiť sa do božského dobrodružstva, ktoré má neporovnateľne väčšie čaro ako iné dobrodružstvá, ktoré by sme si vymysleli sami. Môžeme napríklad dosvedčiť, že zatiaľ čo život vo svete je skôr živorenie, plytkosť a sterilnosť, Boh zahŕňa toho, kto ide za ním, všetkými dobrami. Dáva stonásobok v tomto živote a navyše život večný. A zázračný rybolov sa opakuje.

„Na tvoje slovo spustím siete.“

Ako teda prakticky žiť toto slovo?

Tak, že sa budeme rozhodovať ako Peter: „Na tvoje slovo...“ Majme dôveru v Božie slovo, nespochybňujme to, čo vyžaduje. Naopak, počínajme si tak, aby jeho slovo bolo základom, na ktorom spočíva naše správanie, naša činnosť, náš život.

Takto postavíme svoj život na tom, čo je najpevnejšie a najistejšie, a nebudeme sa stačiť diviť, že tam, kde všetky ľudské zdroje zlyhávajú, zasahuje on; a tam, kde pre človeka je všetko už nemožné, sa rodí nový život.

Chiara Lubichová

Pôvodný text slova života bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 2/1983, s. 40 – 41.

PrílohaVeľkosť
SZ_skladacka_oktober2012.doc51 KB
SZ_prezentacia_oktober2012.pps1.37 MB
SZ_GEN3_oktober2012.pdf898.12 KB
SZ_mladsiGEN3(junior)_oktober2012.pdf1.12 MB
SZ_GEN4_oktober2012.pptx184.65 KB