Slovo života - December 2012

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“1 (Jn 1, 12)
Toto je tá veľká novina, ktorú Ježiš hlásal a čím obdaroval ľudstvo: skutočnosť, že sme Božími deťmi, že sa milosťou stávame Božími deťmi.
Ako a komu sa dostane táto milosť? „Tým, ktorí ho prijali“ a ktorí ho príjmu v priebehu ďalších storočí. No treba ho prijať s vierou a láskou, veriť v Ježiša ako nášho Spasiteľa.

Pokúsme sa však hlbšie pochopiť, čo znamená byť Božími deťmi.

Stačí pozerať sa na Ježiša, Božieho Syna, a na jeho vzťah k Otcovi. V modlitbách sa obracal na svojho Otca, ako nás učil v Otčenáši. Otec bol pre neho „Abba“, čiže otecko, ocko, a on sa na neho obracal s nekonečnou dôverou a bezhraničnou láskou.

Keďže však prišiel na zem kvôli nám, nestačilo mu, aby iba on mal takéto výsadné postavenie dieťaťa. Tým, že za nás zomrel a spasil nás, urobil i z nás Božie deti, svoje sestry a bratov, a prostredníctvom Ducha Svätého nám dal možnosť vstúpiť do lona Trojice. Takto aj my môžeme používať božské oslovenie: „Abba, Otče!" (Mk 14, 30; Rim 8, 15) – „otecko, ocko môj, otecko náš“, so všetkým, čo to prináša: istotu v jeho ochranu, pocit bezpečnosti, odovzdanosť do jeho lásky, božskú útechu, silu, nadšenie, ktoré sa rodí v srdci toho, kto si je istý, že je milovaný.

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“

To, čo nás spája s Kristom a robí nás s ním synov v Synovi, je krst a život v milosti, ktorý dostávame prostredníctvom krstu.

V tomto evanjeliovom úryvku sú okrem iného slová, ktoré prezrádzajú hnaciu silu onej skutočnosti „Božích detí“, ktorú treba uvádzať do života deň čo deň – totiž, že potrebujeme „stať sa Božími deťmi“.
Božími deťmi sa stávame a ako Božie deti rastieme vtedy, keď na Jeho dar odpovedáme životom podľa jeho vôle. Tá je zase celá sústredená v prikázaní lásky k Bohu a k blížnym.

Prijať Ježiša znamená vidieť ho vo všetkých našich blížnych. A keď naši blížni vypozorujú v našej láske k nim prejav, záblesk bezhraničnej Otcovej lásky, aj oni budú mať možnosť uvidieť Ježiša a uveriť v neho.

„Tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“

Tento mesiac, keď si osobitne pripomíname Ježišovo narodenie na tejto zemi, usilujme sa navzájom sa prijímať tak, že budeme jedni v druhých vidieť samého Krista a slúžiť mu.

Potom sa táto vzájomnosť lásky, spoznanie života, ktorý spája Syna s Otcom v Duchu Svätom, vytvorí aj medzi nami a Otcom. A naše pery budú znova a znova opakovať Ježišovo: „Abba, Otče.“

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1982, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 1998/22, s. 37.

PrílohaVeľkosť
SZdecember_2012.doc33.5 KB
SZ_prezentacia_december2012.pps1.16 MB
SZ_GEN3_december2012.pdf821.88 KB
SZ_mladsiGEN3(junior)_december2012.pdf1.06 MB
SZ_GEN4_december2012.ppt1.16 MB
SZ_skladacka_december2012.doc45 KB