Featured Mladí Slider Spiritualita

Projekt Start Now! – Začni Teraz! Prešov 01.- 6. august 2022

Toto leto od 1. do 6. augusta 2022 príde na Slovensko do Prešova medzinárodná hudobná skupina GEN VERDE. V skupine Gen Verde je 20 fokolarínok z celého sveta, ktoré žijú v Loppiane pri Florencii.

Už niekoľko rokov ponúkajú mladým ľuďom možnosť spolupracovať na rôznych hudobných, tanečných a dramatických aktivitách počas štyroch dní v rámci rôznych workshopov.

Na záver spolu s mladými usporiadajú záverečný koncert.

Tento projekt sa volá „Start Now – Začni teraz„. Okrem spoločnej práce na tancoch a skladbách majú účastníci možnosť objaviť čo je v nich a že ich schopnosti sú väčšie, než si myslia. Skúsenosť, že sa dá spoločne vytvoriť veľa vecí, môže pomôcť všetkým. Okrem umeleckých a hudobných aktivít je tento týždeň aj príležitosťou lepšie spoznať fokolarínky z celého sveta a vypočuť si ich skúsenosti.

Prihlásiť sa dá do 15. júna 2022 priamo na linku: Prihlásenie

Alebo zobrazením Prihlášky a dole sú odkazy.

Okolo týchto workshopov a záverečného koncertu so skupinou GEN VERDE, ktorý sa uskutoční v piatok 5. augusta večer v Prešove, pripravujeme aj aktivity Hombre Mundo (ekologické akcie v Prešove a okolí) a športové aktivity ako popoludňajší program. Večer účastníka čaká duchovný program  ako adorácia, životné príbehy o povolaní,… alebo prednášky k aktuálnym témam. Samozrejme, nebude chýbať bar, hry – jednoducho byť spolu v príjemnej atmosfére.

Okrem toho budú počas večerov ponúkané rôzne príležitosti na zamyslenie, napríklad:
Večer kultúr: keďže účastníci pochádzajú z rôznych krajín, jeden večer bude venovaný vzájomnému spoznávaniu kultúr (tanec, kvíz, kulinárstvo,…).
Menšie diskusné skupiny, vychádzajúce z vlastného talentu, o otázkach ako: Aké sú moje silné stránky a talenty? K čomu sa cítim byť povolaný?
Rôzne prednášky na témy špecifické pre mládež
Okrúhly stôl s Gen Verde

 

Program bude prebiehať na Strednej odbornej technickej škole na Volgogradskej ulici 1 v Prešove. Tam tiež budeme bývať a stravovať sa. Účasť je možná len na celý týždeň, pretože koncert sa pripravuje počas celého týždňa. Dobrovoľníci (25+ rokov), ktorí nám chcú pomôcť, sa môžu zúčastniť aj na menej dní.

Projekt „Start Now“ je otvorený pre všetkých mladých ľudí, nielen v rámci hnutia Fokoláre. Mladí z Ukrajiny, Poľska, Bulharska, Česka, Chorvátska sa už prihlásili a chcú sa k nám pridať. Sme radi, že tento týždeň môže byť takýmto spôsobom medzinárodnou skúsenosťou.

Sme si istí, že v neľahkých časoch, ktoré sme prežívali a stále prežívame v posledných dvoch rokoch – najmä v súvislosti s pandémiou a vojnou na Ukrajine – bude tento týždeň pre mnohých mladých ľudí pekným zážitkom a skúsenosťou, aby sa v atmosfére vzájomnej lásky a spolupatričnosti navzájom posilnili!

Tu nájdete odkaz na prezentáciu projektu GEN VERDE:   https://youtu.be/Tb0iSWAcai0

 

Prihláška na Start now
Prihláška na Start now

 

 

Ideový organizátor projektu:             Hnutie fokoláre, Cablkova 8, Slowackého 8, 821 04 Bratislava, Slovakia
Štatutárny orgán organizátora:         Občianske združenie NOVÉ ĽUDSTVO, Bleduľova 62,  841 08 Bratislava