Mariapoli Slider

Pozvánka na mariapoli vo Ľvove: Duch Svätý, duša Cirkvi a sveta

Hnutie fokoláre Vás pozýva na prázdninové Mariapoli 2019 s ekumenickou účasťou v meste Ľvov. Duchovné zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy ako dnes žiť kresťanstvo v rodine, v Cirkvi a vo svete, budú sprevádzané oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi. Jedinečnou udalosťou  bude prítomnosť fokolaríniek novootvoreného prvého fokoláre v Kyjeve na Ukrajine.

Informácie

 • Miesto konania: Ľvovská duchovná akadémia Sv. Ducha, Khutorivka St, 35, Ľvov, 79000 Ukrajina
 • Príchod a registrácia: streda 26. júna 2019 v čase 13:00 – 21:00 hod.  (večera v deň príchodu je v cene)
 • Záver: nedeľa 30.6.2019 obedom

Registrácia je možná do 9.6.2019. Vaša registrácia vám bude oznámená na vami uvedenej e-mailovej adrese. V prípade, že sa tak nestane, pozrite sa do registra spamov.

Rámcový program

Štvrtok až sobota (27. – 29.6. 2019)

 • 09:00 hod. začiatok programu
 • Dopoludnia spoločný program
 • Pred obedom sv. omša Pred obedom sv. omša
 • Popoludní výlety a workshopy
 • Večerný spoločný program

Nedeľa (30. 6. 2019)

 • 8:30 hod. začiatok programu
 • Dopoludnia spoločný program
 • 12:30 hod. koniec programu

Pre deti je pripravený špeciálny program!

Bolo by pekné, ak by ste si so sebou vzali hudobné nástroje a pridali sa do spevu a hrania piesní, ktoré všetci poznáme alebo spoznáme.

Tvorcami programu sme všetci spolu.

Cena za celý pobyt

 • Dospelí a mládež od 12 rokov: 65,00 €
 • Deti do 12 rokov:  35,00 €
 • Deti do 6 rokov: 17,00 € (bez nároku na lôžko zdarma)

(podrobný rozpis cien)

Ubytovanie je v izbách s 2 lôžkami. Každá izba má samostatnú kúpeľňu so sprchou a s WC.

Cena za celý pobyt zahŕňa ubytovanie (4 noci) a stravovanie (4x plná penzia), sálu, techniku a organizačné výdavky. V informačnom emaile, ktorý dostanete na zadanú e-mailovú adresu po registrácii, vám bude oznámený variabilný symbol pre platbu, ako aj cena za pobyt vypočítaná podľa počtu účastníkov a ich veku.

V prípade, že sa nezúčastníte na celom Mariapoli a požadujete cenu upraviť podľa počtu nocľahov a stravy, cena za pobyt vám bude upravená podľa podrobného rozpisu cien.

Platba na účet

 • IBAN: SK16 7500 0000 0040 2695 7765
 • KS: 0558
 • VS: bude vygenerovaný v rámci registrácie a oznámený na vami uvedenej e-mailovej adrese.
 • Názov účtu: Jaroslav Šarišský

správe pre prijímateľa alebo účele platby uveďte, prosím, svoje meno a priezvisko resp. meno a priezvisko za koho je platené. Ak  platíte za viaceré osoby, uveďte prosím, mená a priezviská všetkých osôb, za ktoré hradíte účastnícky poplatok.

Registrácia nie je platná bez uhradenia zálohy minimálne vo výške 50 % zo stanovenej ceny najneskôr do 9.6.2019.

Zvyšnú časť účastníckeho poplatku uhradíte v hotovosti v eurách pri príchode a prihlásení sa na usporiadateľskej recepcii Mariapoli.

Ak uprednostňujete emailovú korešpondenciu, vašu prihlášku prosíme pošlite na adresu: jarosarissky@gmail.com, alebo môžete osobne zavolať na telefónne číslo: +421 903 283 346.

Prihláška musí obsahovať tieto údaje (o každej prihlásenej osobe):

Meno, Priezvisko; Dátum narodenia; Emailová adresa; Telefónne číslo; Príchod a odchod; Záujem o nocľah – kedy; Záujem o stravu: dospelý, dieťa (raňajky, obed, večera);

Doprava na Mariapoli

Pre záujemcov zo Slovenska na Mariapoli do Ľvova máme zabezpečený autobus Košice – Ľvov a späť. Cena pre 1 osobu je vo výške 40,00 €.

Registrácia záujemcov o autobusovú dopravu sa vykonáva v rámci elektronickej prihlášky (odkaz vyššie), kde kliknite na odkaz „Pôjdete autobusom z Košíc?“.

Dary

Budeme radi aj za akékoľvek finančné dary na podporu tohto podujatia, ktoré je možné zasielať na rovnaký účet so správou pre príjemcu: finančný dar pre Mariapoli Ľvov 2019.

Ak by ste chceli podporiť túto akciu nejakým nefinančným darom, je vhodné to vopred prekonzultovať. Kontakty sú uvedené nižšie.

Upozornenie

 • Občan SR potrebuje na vycestovanie do Ukrajiny platný CESTOVNÝ PAS s minimálnou dobou platnosti 3 mesiace od skončenia cesty!
 • Európsky preukaz zdravotného poistenia neplatí na Ukrajine, preto je potrebné uzavrieť komerčné zdravotné poistenie!

Kontaktné adresy

 • Fedorková Dáša, e-mail: fedorkovadasa@gmail.com, tel.:00421 915 461 714
 • Polák Jozef, e-mail: jozef.polak7@gmail.com, tel.: 00421 905 445 523

PRIHLASOVANIE (do 9.6.)

Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste správne vyplnili prihlasovací formulár.

Vyplňte podľa otázok vo vlastnom jazyku. Preto, aby sme mohli čím lepšie splniť vaše špeciálne požiadavky, prosíme vás, aby ste ich dobre zaznačili do registračného formulára podľa uvedených pokynov. Niektoré prihlasovacie údaje sú podčiarknuté, ak na nich kliknete kurzorom, buď sa vám ukáže informácia alebo ďalší pokyn. Ak máte špeciálne požiadavky ohľadom ubytovania alebo stravy, uveďte ich v príslušných kolónkach. V prípade potreby je registráciu možné zmeniť alebo zrušiť na nižšie uvedených kontaktných adresách.

Registrovať sa môžete ako:

 • Individuálna osoba – organizátor vám podľa okolností pridelí na izbu spolubývajúcich
 • Skupina alebo rodina do jednej izby – vy určujete spolubývajúcich na izbe pre skupinu alebo rodinu. Vy budete ako kontaktná osoba a platca pre skupinu alebo rodinu – preto v prihlasovacom formulári použite voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” a voľbu “Spolubývajúci” (v skupine do jednej izby je možné ubytovať 2 osoby).
 • Hromadná registrácia skupiny, alebo rodiny – nepožadujete aby skupina alebo rodina bývala spolu, ale vy budete pre rodinu alebo skupinu kontaktná osoba a platca – preto použite iba voľbu “Pridať ďalšieho účastníka” – bez voľby „Spolubývajúci“.

Do okienka „špeciálne požiadavky na stravu“ poznačte najmä, ak niektorý deň požadujete raňajky, obed alebo večeru inak ako bežný účastník:

 • Ak prídete iný deň ako 26. 6.2019, máte v ten deň máte rezervovanú len večeru. Ak chcete obed, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate v skorší deň, v ten deň máte rezervované raňajky. Obed a večeru už nie. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.
 • Ak odchádzate 30.6.2019 automaticky máte rezervované raňajky aj obed. Ak chcete inak, uveďte to v poznámke.

Budeme sa snažiť zabezpečiť vami požadované základné diéty: bezlepková a bezlaktózová. Avšak vopred vás prosíme o pochopenie, ak sa nám to nepodarí v plnom rozsahu, na čo budete upozornení.