Block Posts Mariapoli

Pozvánka na mariapoli do Ľubovnianskych kúpeľov

Hnutie fokoláre vás a vašich priateľov aj v tomto roku pozýva na prázdninové Mariapoli, tentokrát do Ľubovnianskych kúpeľov. Duchovné zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy ako dnes žiť kresťanstvo v rodine, v Cirkvi a vo svete, budú sprevádzané oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi do krásnych miest v blízkom okolí kúpeľov.

Informácie

 • Miesto konania: Hotel Sorea, Ľubovnianske kúpele
 • Príchod a registrácia: streda 10. júla 2019 v čase od 13:00 hod. do 22:00 hod. (večera sa podáva do 21:00 hod.)
 • Záver: nedeľa 14.7.2019 obedom

Registrácia je možná do 15.6.2019. Vaša registrácia vám bude oznámená na vami uvedenej e-mailovej adrese. V prípade, že sa tak nestane, pozrite sa do registra spamov.

RÁMCOVÝ PROGRAM:

 • Dopoludnia spoločný duchovný program
  (štvrtok 11. 7. 2019 od 09:30 hod., piatok až nedeľa 12.–14.7.2019 od 09:00 hod.)
 • Pred obedom sv. omša
 • Popoludní výlety a workshopy
 • Večerný spoločný program

Pre deti je pripravený špeciálny program!

Bolo by pekné, ak by ste si so sebou vzali hudobné nástroje a pridali sa do spevu a hrania piesní, ktoré všetci poznáme alebo spoznáme. Sladkosti a iné dobrôtky z vašej kuchyne či záhrady potešia všetkých.

Tvorcami programu sme všetci spolu.

CENOVÉ RELÁCIE:

 • Dospelí a mládež od 15 rokov: balíček 31 €/noc vrátane plnej penzie (raňajky, obed, večera).
 • Deti od 3 do 15 rokov: balíček 24 €/noc vrátane plnej penzie (raňajky, obed, večera)
 • Cena jedál v oboch balíčkoch: raňajky 3,20 €, obed 4,60 €, večera 4,60 €.
 • V cene každého balíčka je vstup do hotelového  bazéna a fit centra 1 krát denne pre 1 osobu.
 • Vek 3 a 15 rokov sa ráta jeho dosiahnutím k dátumu 10. júl 2019.
 • Režijný poplatok: 2,00 €/deň (každý účastník MP od 18 rokov).

UPOZORNENIE: Vedenie hotela nám vyšlo v ústrety cenovým zvýhodnením ubytovania a stravy formou balíčkov pre dospelých a deti.  Z toho dôvodu nie je možné si objednať ubytovanie bez plnej penzie.

Plná penzia zahŕňa večeru pred nocľahom a raňajky a obed po nocľahu. Ak máte záujem o jedlo aj mimo balíčka alebo ak sa neplánujete ubytovať, môžete si objednať stravu ľubovoľne v prihlasovacom formulári.

UBYTOVANIE:

Ubytovanie je v izbách s 2, 3 alebo 4 lôžkami s možnosťou 1, 2 alebo 4 prísteliek. Prístelku  tvorí rozkladacie kreslo.  Každá izba má samostatnú kúpeľňu so sprchou a s WC. K dispozícii je aj ubytovanie v apartmáne, kde sú 2 alebo 4 pevné lôžka a 2 plnohodnotné prístelky. Cena za apartmán je 41  €/noc  vrátane   plnej  penzie.  V   prípade   požiadavky   na   samostatné   ubytovanie   je  príplatok 15  € /izba/pobyt, príplatok za postieľku 10 €/pobyt.

Pri registrácii  v poznámke pre ubytovanie uveďte vaše požiadavky. Organizačný tím si vyhradzuje právo usporiadať pridelenie izieb a lôžok tak, aby bola v maximálnej možnej miere naplnená objednaná ubytovacia kapacita hotela. Prípadná úprava vašej požiadavky na ubytovanie bude s vami konzultovaná.

ZÁLOHA A PLATBY:

ZÁLOHU JE POTREBNÉ ZAPLATIŤ DO 30. JÚNA 2019!

 • Záloha pre každého dospelého účastníka pri ubytovaní na 4 noci je vo výške 65 €.
 • Záloha pre každého účastníka vo veku od 3 do 15 rokov pri ubytovaní na 4 noci je vo výške 50 €.
 • Účastníci ubytovaní na 1, 2 alebo 3 noci zaplatia zálohu vo výške 50% z ceny za pobyt.
 • Účastníci, ktorí si chcú uplatniť zľavu na rekreačný poukaz od zamestnávateľa zaplatia celý poplatok za pobyt do 30. júna 2019.

Vítané je zaplatenie celého poplatku za pobyt v termíne do 30. júna 2019, čím  uľahčíte prácu na recepcii pri vyberaní doplatkov k zálohám.

Zvyšnú časť účastníckeho poplatku uhradíte v hotovosti pri príchode a prihlásení sa na usporiadateľskej recepcii Mariapoli.

SPÔSOB PLATBY ZÁLOHY účastníckeho poplatku:

 • Prevodom / vkladom na  účet:
   • IBAN: SK74 8360 5207 0042 0639 5982
   • názov účtu: Jozef Polák
   • konštantný symbol: 0558
   • variabilný symbol: dátum narodenia prihlasujúcej osoby

V správe pre prijímateľa alebo účele platby uveďte svoje meno a priezvisko a tiež meno a priezvisko za koho je záloha platená.

 • Poštovou poukážkou na adresu: Jozef Polák, Mirka Nešpora 65, 080 01 Prešov

DARY:

Budeme radi aj za akékoľvek finančné dary na podporu tohto podujatia, ktoré je možné zasielať na rovnaký účet so správou pre príjemcu: „dar pre MP Ľubovňa“.

Ak by ste chceli podporiť túto akciu nejakým nefinančným darom, je vhodné to vopred prekonzultovať. Kontakty sú uvedené nižšie.

KONTAKTNÉ ADRESY:

Mária Poláková, e-mail: mariapol555@gmail.com, tel.: 00421 903 966 372

Jozef Polák, e-mail: jozef.polak7@gmail.com, tel.: 00421 905 445 523

PRIHLASOVANIE (do 15.6.)

Prosíme, pozorne si prečítajte nasledujúce informácie, aby ste správne vyplnili prihlasovací formulár.

Formulár je potrebné vyplniť SAMOSTATNE PRE KAŽDÉHO ČLENA RODINY, alebo pre každú osobu, ktorú prihlasujete. Napr.: ak ste šesť členná rodina, je dôležité zaslať 6x formulár.

Po každom odoslaní formulára sa vám na stránke objaví oznam: “Odoslať inú odpoveď”, na ktorý keď kliknete, otvorí sa vám čistý formulár na prihlásenie ďalšej osoby. Ak si prajete vašu práve zaslanú odpoveď upraviť, kliknite na “Upraviť odpoveď”.

Ak si chcete uplatniť zľavu na rekreačný poukaz od zamestnávateľa, pri registrácii kliknite na odkaz „Uplatňujem si zľavu na rekreačný poukaz“. Na recepcii hotela vám pri odchode bude vydaný doklad o zaplatení vášho pobytu.

Ak máte špeciálne požiadavky ohľadom ubytovania alebo stravy (možná je iba diéta bezlepková, bezlaktózová a vegetariánska), uveďte ich v príslušných kolónkach v prihlasovacom formulári.

V prípade potreby registráciu je možné zmeniť alebo zrušiť na nižšie uvedených kontaktných adresách.

Ak nemáte možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára,  môžete sa prihlásiť na e-mailovej adrese alebo môžete osobne zavolať na telefónne číslo: 

Jozef Polák
jozef.polak7@gmail.com
00421 905445 523

Prihláška musí obsahovať tieto údaje (o každej prihlásenej osobe):

Priezvisko; Meno; Dátum narodenia; Bydlisko; Telefónne číslo; Požiadavky na ubytovanie a stravovanie;

registrácia