Chiara Featured Spiritualita

Veľká príťažlivosť modernej doby

Na 14. marca pripadá 10. výročie smrti Chiary Lubichovej. Komunity Hnutia fokoláre v celom svete ho slávia množstvom iniciatív, mnohé z nich sú zamerané  na sociálny dopad a zmeny, vyvolané charizmou jednoty, napr. v demokratickej republike Kongo, Chicagu (USA), Florencii (Taliansko), Thajsku, Moldavsku a mnohých iných. 

Pre Chiaru veľkou príťažlivosťou modernej doby bolo „byť v čo najhlbšej kontemplácii, a pritom zostávať medzi ostatnými, človek po boku človeka“. Sergio Zavoli, taliansky novinár, spisovateľ a politik, ktorého spájalo s Chiarou hlboké priateľstvo,  ju nazval mystičkou jednoty  medzi nebom a zemou, čím potvrdil, že Chiara spôsobuje obrat v trojičnej mystike: „Nechať prebývať Boha v intimite vlastnej duše znamená umožniť mu žiť medzi ľuďmi v komunikácii – použijem jej slová – Boha vo mne s Bohom v bratovi.“

Meditácia z prvých čias:

Po čom volajú moderné časy

Hľa, po čom volajú moderné časy:
byť v čo najhlbšej kontemplácii,
a pritom zostávať medzi ostatnými,
človek po boku človeka.

Ba – povedala by som – čosi viac:
stratiť sa v dave a prenikať ho božským,
ako presakuje víno skyvou chleba.

Ba – povedala by som – ešte viac:
ako účastníci Božích zámerov s ľudstvom
vpisovať do davu ornamenty svetla,
a pritom sa deliť s blížnym
o potupu, hlad, rany aj o krátke radosti.

Lebo naše časy, ako všetky časy,
volajú po tom najľudskejšom a najbožskejšom,
na čo si možno pomyslieť:
po Ježišovi a Márii,
po Slove Boha, tesárovom synovi,
po Stolici múdrosti, matke v domácnosti.

Maria Voce, aktuálna prezidentka Hnutia fokoláre, na otázku, na čo by sa malo zamerať Fokoláre dnes, odpovedá: „Udržiavať si absolútne  jednotu s prameňom, ktorým je Chiara, teda vernosť pôvodnej charizme spôsobom, akým nám bola odovzdaná; návrat k životu prvých čias, aby sme v nich objavili tú radikálnosť, ktorá sa žiada od nás aj dnes, snáď ešte viac.  Rozvíjať Hnutie, aby mohlo byť tým nástrojom, ktorý mal na mysli Boh, aby sme priniesli túto spiritualitu spoločenstva do sveta, aby sme budovali jednotu ľudskej rodiny. Spôsobom prístupným pre všetkých prehĺbiť poznanie a odovzdávanie veľkej charizmy, ktorú Boh daroval Chiare, a ktorá nemá aspekty len duchovné, ale tiež doktrinálne, sociálne, politické, teda aspekty, ktoré môžu mať vplyv na všetky oblasti“.

Maria Voce netají presvedčenie, že dnes je viditeľnosť dopadu Hnutia fokoláre na ľudské a sociálne reality aj keď dobrá, ale „ ešte príliš lokalizovaná“: „Myslím, že táto viditeľnosť by mala byť účinnejšia a rozsiahlejšia: možno by sa Hnutie malo stať viac známym aj na svetovej úrovni, pretože sme prítomní v takmer všetkých krajinách, ale to ešte nie je dostatočne vyjadrené. Ale k tomu dôjdeme životom: o čo viac budeme žiť, o to viac môžeme ovplyvňovať, pôsobiť a budeme viditeľnejší“.